DEFINITII SI TERMENI

TAKTFEST – magazin virtual apartinand societatii comerciale Taktfest SRL, avand sediul social in Iasi, str. Grădinari nr. 4-5, judetul Iasi, numar de inregistrare la Registrul Comertului J22/117/2003, CUI RO15167288.

Cumparator – persoana fizica sau juridica care isi face Cont pe site si emite o Comanda.

Vanzator – societatea comerciala Taktfest SRL, avand sediul social in Iasi, str. Grădinari nr. 4-5, judetul Iasi, numar de inregistrare la Registrul Comertului J22/117/2003, CUI RO15167288.

Bunuri – orice produs, inclusiv documentele mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului ca urmare a Contractului incheiat.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri de pe Site.

Cont – sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumparatorului transmiterea Comenzii si care contine informatii despre Cumparator.

Site – domeniul www.taktfest.ro si subdomeniile acestuia.

Contract – Comanda confirmata de catre Vanzator prin emiterea facturii fiscale. Incheierea contractului are loc in momentul emiterii facturii fiscale, fara a fi necesara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului.

Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza activitatea comerciala. Prezentul Contract intra in vigoare la emiterea facturii de catre Vanzator. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

Contractul se considera incheiat intre Vanzator si Cumparator in momentul primirii de catre Cumparator de la Vanzator, prin intermediul postei electronice si/sau SMS a notificarii de expediere a Comenzii.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator. De asemenea, numele site-ului si insemnele grafice, sunt marci ce nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

RISCURI SI RESPONSABILITATI

Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile prin curier catre Cumparator.

In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile in momentul predarii acestora de societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza Cumparatorului sau unui reprezentant desemnat al Cumparatorului. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare pe un mediu durabil (tiparit/mail sau pe site in contul Cumparatorului). Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.

ACCEPTARE SI DREPTUL LA RENUNTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele, fara a imputa Cumparatorului eventuale costuri legate de aceste operatiuni. De asemenea, Vanzatorul va respecta prevederile O.U.G. 34/2014 si va aplica politica de returnare. Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile Cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite daune interese catre Cumparator, in conditiile legislatiei.

GARANTII

Toate Bunurile comercializate de catre Vanzator beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Bunurile sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.

TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la momentul livrarii catre Cumparator a Bunurilor in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului).

In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora. Vanzatorul nu poate fi facut responsabil de continutul coletelor expediate decat daca exista un document incheiat de catre Cumparator si reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

*POLITICA DE RAMBURSARE A BANILOR

In cazul tranzactiilor online cu cardul, sumele vor fi returnate in cardul initial de unde s-a facut plata.

RESPECTAREA LEGILOR SI STANDARDELOR

Vanzatorul va respecta toate legile, reglementarile si ordonantele aplicabile la realizarile sale contractuale, inclusiv fara limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor si aplicabile la sanatate, securitate, mediu.

RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor. Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediul Vanzatorului.