Art. 1. Organizatorul concursului

Organizatorul concursului “TAKTFEST – PREMII DE MONDIALE” este societatea SC Taktfest SRL, având sediul în Iași, Aleea Grădinari nr. 4-5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J22/117/2003, având cod unic de înregistrare RO 15167288 și cont IBAN: RO69UGBI0000062016811RON deschis la Garanti Bank Iași, reprezentată prin Valeriu Anton în calitate de manager.

 

Campania se va derula în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul regulament pe parcursul derulării campaniei.

Art. 2. Locul și durata concursului

Concursul se desfășoară pe site-ul TAKTFEST  www.taktfest.ro, în perioada 29 iunie – 15 iulie 2018.

 

Art. 3. Dreptul de participare

La acest concurs poate participa orice persoană fizică sau juridică, cu domiciliul stabil în România, care s-a înscris pe site-ul www.taktfest.ro. Prin participarea la concurs, participanții acceptă și se supun prevederilor prezentului Regulament.

Fiecare înscriere va fi validă doar dacă se introduce corect numele real, numărul de telefon și o adresă de email.

Înscrierea în concurs este gratuită.

Prin excepție de la cele mai sus prevăzute, nu pot participa: a) salariații Organizatorului SC Taktfest S.R.L și/sau ai societăților afiliate acesteia, b) rudele sau afinii salariaților menționați la litera a) până la gradul II inclusiv, în linie directă sau colaterală. De asemenea, nu pot participa la campanie asociații-persoane fizice ai societății comerciale sus-menționate, cât și rudele sau afinii acestora  până la gradul II inclusiv, în linie directă sau colaterală.

 

Art. 4. Mecanismul concursului

Pentru validare, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 

  1. Termen de trimitere a pronosticurilor

 

Pentru a fi acceptate în concurs, pronosticurile trebuie să fie trimise cu până la o oră înainte de începerea fiecărui meci. Odată depuse, pronosticurile nu mai pot fi modificate.

 

  1. Acordarea punctelor

 

Ghiciți echipa câștigătoare și completați scorul pentru fiecare dintre meciurile eliminatorii de la Campionatul Mondial de Fotbal 2018 (optimi, sferturi de finală, semifinale, finala mică și finala mare), ținând cont de data și ora la care se desfașoară, care vor fi afișate în dreptul fiecărui meci.

 

Punctaj:

– în cazul în care ghicești echipa câștigătoare a partidei acumulezi 1 punct

– în cazul în care ghicești scorul final al partidei (după prelungiri, înaintea loviturilor de departajare, acolo unde va fi cazul) acumulezi 3 puncte

– dacă nu ghicești nici echipa câștigătoare, nici scorul final, acumulezi 0 puncte

– la sfărșitul fiecărei zile de competiție clasamentul general se modifică automat, funcție de punctele acumulate de către fiecare competitor.

 

Art. 5 Premiile

 

5.1. Premii clasament general

Locul 1: Trusă accesorii Witte (20 de piese)

Locul 2: Set burghie trijet SDS Plus

Locul 3: Trusă MPS pânze

Dacă la finalul comptetiției „TAKTFEST – PREMII DE MONDIALE” vor fi mai mulți câștigători cu același număr de puncte, premiile vor fi acordate prin tragere la sorți cu ajutorul site-ului www.random.org.

 5.2. Premii zilnice

În fiecare zi, înaintea desfășurării meciurilor eliminatorii, vor fi anunțate premiile zilnice oferite celui care ghicește ce echipă se va califica în etapa următoare a competiției sau, după caz, va câștiga finala mică sau finala mare a Campionatului Mondial FIFA 2018.

Daca vor fi mai multi câștigători cu același pronostic corect,  premiile zilnice vor fi acordate prin tragere la sorți cu ajutorul site-ului www.random.org.

5.3. Acordarea premiilor

Premiile se vor acorda după data de 15 iulie, excepție fac premiile zilnice care se vor livra după revendicare.

La finalul concursului, câștigatorii vor fi legitimați; dacă numele din C.I. nu coincid cu cele din clasament, nu vor putea intra în posesia premiilor. Se vor alege alți câștigători dintre cei care au ghicit corect echipa calificată (în cazul premiilor zilnice) sau, după caz, in ordinea punctajului acumulat (pentru premiile conform clasamentului general).

*Premiile nu se pot modifica sau inlocui cu contravaloarea lor.

5.4. Cheltuielile legate de expedierea premiilor

Toate costurile legate de expedierea premiilor concursului „TAKTFEST – Premii de Mondiale” vor fi suportate de către organizator atât timp cât expedierea se va face indiferent unde pe teritoriul României.

Art. 6. Protecția datelor personale

Organizatorul nu are ca scop strângerea și utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul acestei campanii.

Prin participarea la acesta Campanie, fiecare Participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la:

-colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind contul utilizator pe pagină magazinului online care găzduiește concursul, a adresei de email pe care acesta este înregistrat și a numărului de telefon oferit în cazul câștigării concursului. Câștigătorul își dă de asemenea acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/prenume, CNP, adresă, nr. și seria act de identitate, etc. și a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiului stabilit prin acest Regulament.

-stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate.

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorului, le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament și le va transmite către terți exclusiv sub obligație de confidențialitate.

Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la campanie să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. În toate celelalte cazuri, Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Art. 7. Alte prevederi

Prin înscrierea la Campanie, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele lor să fie făcute publice.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment, în derularea acestuia, urmând ca aceste modificări să facă obiectul unui act adițional la regulament și să fie publicat pe site-ul www.taktfest.ro.

Regulamentul de desfăsșurare a concursului va fi disponibil in mod gratuit oricărui solicitant pe www.taktfest.ro.